Noia amb mascareta

Màscares a dia d’avui

Avui dia, no hi ha evidència científica que l’ús de la màscara causi retard del llenguatge. En aquest document parlem sobre algunes coses que sí que comencem a saber sobre la pandèmia, el neurodesenvolupament i la comunicació.

Sobre el que s’ha publicat

Alguns professionals de l’àmbit sanitari, social i educatiu han declarat notar certs retards en el desenvolupament del llenguatge i la parla a partir de l’arribada de les màscares amb la pandèmia de COVID-19. Això és preocupant i cal parar esment a aquestes percepcions per comprovar si tenen un caràcter sistemàtic. És a dir, calen estudis per comprovar si es corresponen amb dades significatives.

Alguns mitjans de comunicació no han fet un bon ús d’aquesta informació i han donat a entendre que aquestes impressions lligades a la pràctica són contrastats. La realitat és que avui dia no tenim evidència que l’ús de les màscares en parlar amb nens causi retards en la parla o el llenguatge. De fet, alguns estudis recents, i també alguns resultats preliminars encara sense revisió de parells, semblen indicar que no és així.

A l’escenari actual, hem d’estar atents al desenvolupament d’aquestes investigacions i ser molt prudents a l’hora de fer afirmacions sobre l’efecte de les mascaretes i de la pandèmia al neurodesenvolupament dels nens.

El que sí que sabem

Això no vol dir que la situació que estem vivint no sigui preocupant i que no s’hagin de vigilar de prop els possibles efectes adversos. Alguns estudis recents mostren que s’estan produint retards al neurodesenvolupament en els primers 6 mesos de vida de nadons nascuts durant la pandèmia (Shuffrey et al., 2022). Això no obstant, aquests efectes no es correlacionen ni amb l’ús de la màscara, ni amb l’exposició in utero a la infecció de COVID-19 de la mare. Es pensa que l’estrès lligat a la situació de pandèmia estant embarassada podria tenir un paper en el neurodesenvolupament d’aquesta generació de nadons. De moment, cal més observació i temps per saber com va evolucionant el desenvolupament dels nadons, ja que els autors indiquen que aquest retard es podria recuperar per la gran plasticitat cerebral a l’inici de la vida.

És clar que cal diferenciar els efectes que presumptament pugui exercir l’ús de màscara als nens dels efectes de la situació social que ha provocat la pandèmia. Per exemple, a la xarxa de centres d’atenció primerenca, a causa dels col·lapses causats per la situació de pandèmia, s’han produït retards a l’assistència logopèdica en nens candidats a rebre tractament. Això pot fer que alguns nens acabin arrossegant i acumulant dificultats durant un temps que sigui crucial per a la intervenció. En molts casos, la precocitat de la detecció i l’inici del tractament són fonamentals.

La percepció amb mascareta

Estudis recents mostren que nens de 2 anys poden reconèixer paraules familiars a través de mascaretes opaques (Singh et al. 2021). D’altra banda, la preimpressió d’un estudi, encara sense revisió de parells, va mostrar que, en la interacció de nadons amb les mares, l’ús de la mascareta no va suposar una disrupció en comparació amb la situació sense mascareta (Tronick et al. premsa). Aquestes dades semblen indicar que els nens usen estratègies compensatòries en la percepció per suplir el fet de no veure els llavis.

És clar que escoltar algú amb màscara és molt més fatigant perquè la percepció (i això se sap des de fa molts anys) és multimodal. És a dir, quan algú ens parla, ens fixem en allò que ve per via auditiva però també ens fixem molt en els llavis. Si una d‟aquestes dues modalitats, la visual, s‟anul·la, hem de fer un esforç extra per comprendre el que ens diuen, especialment si l‟entorn és sorollós. Així que no seria estrany que alguns nens desconnectin més sovint quan se’ls parla a classe. La situació és especialment delicada quan el nen té dèficit auditiu. La barrera de comunicació és molt més gran en aquests casos.

És important distingir també entre els retards escolars que es puguin haver observat causats per la situació de pandèmia dels retards a nivell del neurodesenvolupament. En aquest sentit, alguns mitjans han barrejat el retard en l‟aprenentatge de continguts curriculars escolars amb el retard en l‟adquisició de la facultat del llenguatge. Un retard en el desenvolupament del llenguatge és duna naturalesa diferent a un retard escolar.

L’adquisició del llenguatge i la màscara

Als primers anys de vida, el més important per adquirir el llenguatge és estar envoltat d’un entorn lingüístic. El fet de veure el teu interlocutor o la seva boca no és una condició necessària. Pensem, per exemple, en les persones cegues o amb un cert dèficit visual. Tot i que aquestes persones tenen unes característiques particulars en els seus aprenentatges, no tenen retard del llenguatge de manera massiva perquè no veuen la boca de l’interlocutor. Els logopedes no tenim les consultes plenes de nens amb discapacitat visual. Per adquirir el llenguatge cal estar immers en un context ple dexperiències lingüístiques. I ha estudis que mostren que quan els nens creixen en un entorn pobre en interaccions lingüístiques exhibeixen un vocabulari més pobre. Això, llegit en clau de confinament, ens dóna pistes sobre oportunitats perdudes. Però no és tant una qüestió lligada a la màscara sinó al fet de compartir moments i experiències diverses.

La veu amb la mascareta

La màscara també pot comportar problemes a nivell de salut de la veu. Igual que passa en parlar per telèfon, quan parlem amb mascareta, com que l’interlocutor no ens veu la boca, intentem contrarestar aquesta dificultat de comprensió amb mecanismes compensatoris de tensió perilaringea i cervical, i amb un augment del volum. Això, sostingut en el temps, pot acabar instal·lant un hàbit de mal ús vocal i desencadenar lesions a les cordes, com ara els coneguts nòduls vocals.

Què poden fer les famílies

Per mitigar aquesta privació d’experiències dels nens, és bo que les famílies intentin compensar-ho amb altres que siguin significatives. Compartir tasques on està implicat el llenguatge, com ara llegir contes, preparar receptes, jugar amb rols simbòlics o dir endevinalles poden ser molt interessants per estimular el llenguatge i per enfortir els vincles amb els nens.

Referències

Shuffrey, L. C., Firestein, M. R., Kyle, M. H., Fields, A., Alcántara, C., Amso, D., Austin, J., Bain, J. M., Barbosa, J., Bence, M., Bianco, C. , Fernández, C. R., Goldman, S., Gyamfi-Bannerman, C., Hott, V., Hu, Y., Hussain, M., Factor-Litvak, P., Lucchini, M., … Dumitriu, D. ( 2022). Associació de birth durant el COVID-19 pandèmic amb neurodevelopmental status at 6 minuts en nens i sense els ulls exposats al maternal SARS-CoV-2 infection. JAMA Pediatrics, e215563. https://doi.org/10.1001/jamapediatrics.2021.5563

Singh, L., Tan, A., & Quinn, P. C. (2021). Infants recognize words spoken through opaque masks but not through clear masks. Developmental Science, 24(6), e13117. https://doi.org/10.1111/desc.13117
Tronick, E., & Snidman, N. (2021). Children’s reaction to mothers wearing or not wearing a mask during face-to-face interactions. SSRN Electronic Journal. https://doi.org/10.2139/ssrn.3899140

Publicaciones Similares

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *