Representació de lletres al cervell sortint per la boca com a símbol del logopeda

Logopèdia professió sanitària

La Logopèdia és una professió sanitària regulada i reconeguda que s’ocupa de la prevenció, detecció, avaluació, diagnòstic i tractament dels trastorns de la comunicació, el llenguatge, el parla, la veu, l’audició, la deglució i les funcions orals no verbals.

El logopeda intervé en totes les etapes de la vida, des del naixement fins a la tercera edat. Aneu sempre a un logopeda col·legiat. És garantia de professionalitat.

EL LOGOPEDA COM A PROFESSIONAL SANITARI
IMPRESCINDIBLE EN EL CONTEXT DE LA COVID-19.

El 55% dels pacients a Unitats d’Hospitalització COVID-19 presenten trastorns de deglució (disfàgia orofaríngia) i tenen un 84% de risc nutricional. Les dificultats deglutòries post-UCI després d’una extubació poden durar fins a 21 dies.

L’abordatge logopèdic primerenc de la disfàgia orofaríngia en pacients hospitalitzats per COVID-19 minimitzarà les seqüeles següents:

  • Major incidència de sobreinfeccions respiratòries
  • Pneumònia aspirativa
  • Deshidratació
  • Malnutrició + Major compromís del sistema immunitari
  • Reintubacions en pacients post UCI + Prolongació dels dies d’ingrés
  • Mortalitat

Les persones amb la COVID-19 sotmeses a una intubació orotraqueal o traqueostomia poden presentar alteracions de la veu, com a conseqüència daquests procediments. A més, un alt percentatge de pacients presenten alteracions de la parla, del llenguatge i de la comunicació derivats d’esdeveniments cerebrovasculars aguts, encefalopaties, miopaties/neuropaties i hipòxies del malalt crític, associades a la COVID-19.

Publicaciones Similares

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *