Consulta Psicológica

Consulta Psicológica

Psicologia infantil ​Trastorn de dèficit d’atenció (TDA), Trastorn de dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH).  ​Problemes de conducta. ​Assessorament i formació als pares en estratègies educatives i d’habilitats d’interacció. ​Trastorns de l’eliminació (enuresis-encopresis). ​Trastorns generalitzats del desenvolupament. ​Dificultats en la relació i adaptació. Psicologia adolescents Problemes de conducta.  ​Trastorns i conflictes del desenvolupament maduratiu, social, familiar i acadèmic….