Logopèdia professió sanitària
|

Logopèdia professió sanitària

La Logopèdia és una professió sanitària regulada i reconeguda que s’ocupa de la prevenció, detecció, avaluació, diagnòstic i tractament dels trastorns de la comunicació, el llenguatge, el parla, la veu, l’audició, la deglució i les funcions orals no verbals. El logopeda intervé en totes les etapes de la vida, des del naixement fins a la…

Consulta logopèdica

Consulta logopèdica

Logopèdia infantil i adolescent  Alteracions en el desenvolupament del llenguatge:  Retard en l’adquisició del llenguatge, Trastorn específic del llenguatge (TEL), Trastorns del desenvolupament del llenguatge (TDL) ​Alteracions de la parla:  Dislàlies, Retards  i Trastorns de la parla ​Alteracions del ritme i la fluïdesa de la parla: Disfèmia/Quequesa/Tartamudesa, Taquilàlia ​Trastorns del desenvolupament de la motricitat oral:…