Teràpia assistida amb  gossos (TAG)

Teràpia assistida amb  gossos (TAG)

Històricament els animals han format part de programes terapèutics, educatius o lúdics creant així el  que avui es coneix com Intervencions Assistides amb Gos.  En dir Intervencions ens referim a tot allò que engloba: Teràpia Assistida amb Gos. ​Educació Assistida amb Gos. ​Activitat Assistida amb Gos. ​Lectura Assistida amb Gos. ​Formació Assistida amb Gos. (https://www.itcan.cat)